[Chameleon] MAPTIPS WITH WFS LAYER

Eijnden, B. van den (Bart) b.vdeijnden at agi.rws.minvenw.nl
Wed Apr 12 01:50:03 EDT 2006


Looking at the code it seems supported, for a WMS layer a temporary WFS
layer will be added. I have never tried this though, I only use MapTips with
local shapefile layers.
 
Best regards,
Bart

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: chameleon-bounces at lists.maptools.org
[mailto:chameleon-bounces at lists.maptools.org]Namens Mony
Verzonden: woensdag 12 april 2006 1:40
Aan: Sears, Jeremy; Julien-Samuel Lacroix
CC: chameleon at lists.maptools.org
Onderwerp: [Chameleon] MAPTIPS WITH WFS LAYER


Hi everyone,
I am using maptips but these not working with WFS or WMS layer. My question
is if is possible to do that.
Thanks in advance any help
bye
Mony
Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te 
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de 
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.maptools.org/pipermail/chameleon/attachments/20060412/00ef2201/attachment.html


More information about the Chameleon mailing list