[Chameleon] WIDGETSTYLE not working

Eijnden, Bart van den (AGI) b.vdeijnden at agi.rws.minvenw.nl
Thu Dec 14 02:12:17 EST 2006


Have you tried using WIDGETCLASS?

Best regards,
Bart

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: chameleon-bounces at lists.maptools.org
[mailto:chameleon-bounces at lists.maptools.org]Namens Ben Thompson
Verzonden: woensdag 13 december 2006 22:22
Aan: chameleon at lists.maptools.org
Onderwerp: [Chameleon] WIDGETSTYLE not working


I want my widget buttons centered in the toolbar.
this should be simple, but has been impossible.
this style is in the css:

.controlIcon {margin-bottom:7px;margin-left:1px; }

none of the following work:

<CWC2 TYPE="ZoomOut" ......WIDGETSTYLE = "controlIcon">
<CWC2 TYPE="ZoomOut" ......WIDGETSTYLE = "margin-bottom:7px">
<span class="controlIcon"><cwc2......></span>

surely his should be a no-brainer?
Thanx, Ben

_______________________________________________
Chameleon mailing list
Chameleon at lists.maptools.org
http://lists.maptools.org/mailman/listinfo/chameleon


Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************
More information about the Chameleon mailing list