[Proj] GRS80 vs GRS80 +towgs84=0,0,0

Maciek Sieczka werchowyna at epf.pl
Sat Dec 3 16:00:16 EST 2005


> Maciek,
> 
> In the case you specify the +towgs84, no ellipsoid conversion
> is done. In the case without +towgs84, an ellipsoid conversion
> is done. The WGS84 and GRS80 are essentially the same
> but there is a small difference.
> 
>   WGS84 a=6378137.0   rf=298.257223563 WGS 84
>   GRS80 a=6378137.0   rf=298.257222101 GRS 1980(IUGG, 1980)

So the formaly "right" approach is not to use any +towgs84= for GRS80,
is it?

Maciek

Best regards,
Maciek


--------------------
Historia, która przeros³a fikcjê. Chcesz poznaæ rozwi±zanie jednej z najwiêkszych tajemnic II wojny ¶wiatowej? 
Przeczytaj BURSZTYNOW¡ KOMNATÊ, Catherine Scott-Clark, Adrian Levy
http://www.rebis.com.pl/rebis/strony/pokaz_ksiazke.html?id=32787More information about the Proj mailing list