[Proj] Coordinate transformation assistance

Frank J. OEynes frank at spacetec.no
Thu Apr 12 09:07:01 EDT 2007


Bjørn Krangnes wrote:
> Hi,
>
> I am trying to go from Irish Transverse Mercator to IrishGrid75 Ireland
> using GDAL C# and EPSG codes.
>
> The code is like this:
>
>
>       double[] xyz = new double[3];
>
>       OGR.SpatialReference inp = new OGR.SpatialReference(null);
>       OGR.SpatialReference outp = new OGR.SpatialReference(null);
>
>
>       int stat1 = inp.ImportFromEPSG(2157);  // Irish Transverse
> Mercator
>       int stat2 = outp.ImportFromEPSG(29903); // IrishGrid75 Ireland
>
>       OGR.CoordinateTransformation tra = new
> OGR.CoordinateTransformation(inp, outp);
>
>       xyz[0] = 600000.0;
>       xyz[1] = 700000.0;
>       xyz[2] = 22.22;
>
>       tra.TransformPoint(xyz);
>
> I think the problems is with ImportFromEPSG because both istat1 and istat2
> is 6 after execution. How to initialize the EPSG codes ?
>
> I am resending this request beacuse I have not had any feedback on my
> previous request.
>
> Regards
>
> Bjørn Krangnes
> Devonor AS
> Telephone: +47 32 29 96 90
> Direct Line: +47 32 29 96 91
> Mobile: +47 45035640
> E-mail: bkr at devonor.com
> Web: www.devonor.com
>
>
> _______________________________________________
> Proj mailing list
> Proj at lists.maptools.org
> http://lists.maptools.org/mailman/listinfo/proj
>  
Hei Bjørn,
 beklager sent svar, men dette har vært en meget travel dag (som vanlig...)
Sendte spørsmålet ditt videre internt i går, men ingen har benyttet C++ (?)
interfaced til gdal. Vi bruker stort sett proj.4 direkte som 
kommandolinje "proj"
eller via C biblioteket.

Om du ikke får noe svar ville jeg prøvd å sjekke ut brukermanualen for 
proj, og
se om du kan teste ut en konvertering fra kommandolinja.
Som jeg sa i går så benytter ikke proj EPSG kodene, men det skal være
mulig å finne hvilke proj parametre du må spesifisere ved å sammenligne
EPSG definisjonen med proj manualen.

Beklager at jeg ikke kan være mer konkret akkurat nå.

mvh,
Frank


-- 

( Dr. Frank J. Øynes  |    Director, Turnkey Systems     )
( Kongsberg Spacetec a.s| Phone: +47 90103496  Fax: +47 77655859 )
( Prestvannv. 38,    | Skype: frankjonnyoynes          )
( N-9292 Tromsø, Norway | with the bravery of being out of range! )
More information about the Proj mailing list