[Cartoweb-users] auto include, how does it work?

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Sun Sep 9 16:42:43 EDT 2007


Hello,


I want to know if I put an include file in the  common directory of my 
project that should be used by several parts of the GUI, will it be auto 
loaded by all components of my project?.
Setting the include as CARTOWEB_HOME . "/projects/webGIS/common/' looks 
a bit odd..
Any suggestion?	

Milo van der Linden
skype: milovanderlinden <skype:milovanderlinden?add>
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteert mijn persoonlijke mening en 
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum, 
mailing-list of community dan gelden automatisch de bij het betreffende 
medium behorende voorwaarden. The information in this message reflects 
my personal opinion and not that of a company or public body. All rights 
reserved.If this message is contained in a mailing-list or community, 
the rights on the medium are automatically adapted.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.maptools.org/pipermail/cartoweb-users/attachments/20070909/f514f2a5/attachment.html


More information about the Cartoweb-users mailing list