[Chameleon] Chameleon PHP module

Julien-Samuel Lacroix jlacroix at mapgears.com
Tue Apr 18 07:04:56 EDT 2006


Hi Bart,
In chameleon/ext/ in CVS, currently it only contains replacement for the 
wmsparser.

Julien

Eijnden, B. van den (Bart) wrote:
> Hi list,
> 
> where can I find the Chameleon PHP module which was designed to replace the
> wmsparse CGI?
> 
> in server_data_manager.php it says:
>  * Revision 1.34  2005/04/12 15:16:57  jlacroix
>  * Add the use of the chameleon php module for the capabilities parsing.
> 
> Best regards,
> Bart
> 
> 
> Disclaimer
> ************************************************************************
> Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
> hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te 
> informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de 
> volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.
> 
> This message shall not constitute any rights or obligations.
> This message is intended solely for the addressee.
> If you have received this message in error, please delete it and
> notify the sender immediately. When in doubt whether this message
> is correct or complete, please contact the sender.
> ************************************************************************
> 
> _______________________________________________
> Chameleon mailing list
> Chameleon at lists.maptools.org
> http://lists.maptools.org/mailman/listinfo/chameleon

-- 
Julien-Samuel Lacroix
Mapgears
http://www.mapgears.com/


More information about the Chameleon mailing list