[Chameleon] ROIRectangleTool and cursortype

Paul Spencer pspencer at dmsolutions.ca
Fri Jan 20 11:51:36 EST 2006


Bart,

it was not implemented as a navigational widget because it isn't a 
navigational widget :)

We would need to modify the widget to include the option to set a 
cursortype attribute and hook that into the existing mechanism I guess.

Cheers

Paul

On 20-Jan-06, at 7:29 AM, Eijnden, B. van den (Bart) wrote:

> Hi list,
>
> navigational widgets have an option to set a cursortype.
>
> Is there a specific reason that the ROIRectangleTool was not 
> implemented as
> a navigational widget but as a normal CWCWidget? Is there another 
> way to set
> the cursortype on this type of widget?
>
> Best regards,
> Bart
>
>
> Disclaimer
> ********************************************************************** 
> **
> Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
> hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te
> informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
> volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.
>
> This message shall not constitute any rights or obligations.
> This message is intended solely for the addressee.
> If you have received this message in error, please delete it and
> notify the sender immediately. When in doubt whether this message
> is correct or complete, please contact the sender.
> ********************************************************************** 
> **
>
> _______________________________________________
> Chameleon mailing list
> Chameleon at lists.maptools.org
> http://lists.maptools.org/mailman/listinfo/chameleon
>

+-----------------------------------------------------------------+
|Paul Spencer              pspencer at dmsolutions.ca  |
+-----------------------------------------------------------------+
|Applications & Software Development               |
|DM Solutions Group Inc         http://www.dmsolutions.ca/|
+-----------------------------------------------------------------+


More information about the Chameleon mailing list