[Chameleon] correct way to use a WMC for app configuration

Eijnden, B. van den (Bart) b.vdeijnden at agi.rws.minvenw.nl
Tue Jan 24 05:47:47 EST 2006


Hi list,

what is the correct way to use a WMC in a Chameleon application instead of a
MAP file? I am trying to do the following:

$szContextFile = "../map/testapplicatie.cml";
$oApp->CWCInitialize( $szTemplate, "" );
$oApp->loadContext($szContextFile);

But then I run into the trouble that there is no fontset or web imagepath
set etc., so I added the following lines manually to loadContext in
chameleon.php:

 
$this->moMapSession->oMap->setFontSet(CHAMELEON_PATH."/../etc/fonts.txt");
        $this->moMapSession->oMap->web->set( "imagepath",
$_SESSION['gszTmpImgPath'] );
        $this->moMapSession->oMap->web->set( "imageurl",
$_SESSION['gszTmpWebPath'] );

I am sure I am missing something though, but what ...

Thanks.

Best regards,
Bart


Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te 
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de 
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************More information about the Chameleon mailing list