[Chameleon] Chameleon 2.4.1

Eijnden, Bart van den (AGI) b.vdeijnden at agi.rws.minvenw.nl
Thu Sep 7 03:45:12 EDT 2006


Hi Julien,

we are missing the Chameleon extension sources in the download. We want to create an rpm for Chameleon which also builds the Chameleon PHP extension.

Is this not in the script that generates a release from CVS?

Best regards,
Bart

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: chameleon-bounces at lists.maptools.org
[mailto:chameleon-bounces at lists.maptools.org]Namens Julien-Samuel
Lacroix
Verzonden: woensdag 6 september 2006 21:23
Aan: Chameleon Users
Onderwerp: [Chameleon] Chameleon 2.4.1Hi All,

Chameleon 2.4.1 is now available for download.  The changes from
2.4 are only bug fixes.

Downloads are available at http://www.maptools.org/chameleon.


Bug fixes:
----------

MT bug 1579,1580,1581: Clear some NAV_CMD before submiting.

MT bug 1566: MapNotes: still a chance that dbase module is not loaded

MT bug 1564: ExpressionBuilder: use ogc:PropertyIsNotEqualTo instead of 
ogc:Not

MT bug 1563: ExpressionBuilder: szProjection code fails

MT bug 1562: MapDHTML: add option to determine if image is streamed or not

MT bug 1561: Expressionbuilder.js contains a lot of non-conformant OGC stuff

MT bug 1560: ExpressionBuilder: non conformant OGC Filter

MT bug 1555: Remove PHP notice with ROI and filter

MT bug 1492: ExpressionBuilder: generates invalid XML for spatial filters

MT bug 1516: MapDHTML: onerror remove spinner

MT bug 1543: wmsparse: dpi value assumed is wrong

MT bug 1547: LayerOrder widget does not clear NAV_CMD before submit

MT bug 1518: Chameleon does not work when forwarding from a host

MT bug 1484: ClearWFSFilter does not clear NAV_CMD

MT bug 1486: WMSCache: incorrect nesting of layers

cwc_line.js: missing ;

MT bug 1452: RemoveLayer widget does not reset NAV_CMD

MT bug 1448: PHP safe mode and suppress warnings (like set_time_limit)


-- 
Julien-Samuel Lacroix
Mapgears
http://www.mapgears.com/
_______________________________________________
Chameleon mailing list
Chameleon at lists.maptools.org
http://lists.maptools.org/mailman/listinfo/chameleon


Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te 
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de 
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************
More information about the Chameleon mailing list